Yamamoto, Shigeru. 2016. “NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):14-16. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605.