Đỗ, Thị Ngọc Diệp. 2016. “CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):4-9. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599.