Nguyễn, Phú Thọ, và Hữu Thanh Nguyễn. 2023. “ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):1-10. https://doi.org/10.56283/1859-0381/557.