Hồ, Thu Thủy, Thị Hương Lan Nguyễn, Thị Thảo Nghiên Hoàng, Thị Thanh Tâm Nguyễn, và Văn Nhường Trần. 2023. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):30-38. https://doi.org/10.56283/1859-0381/552.