Trương, Thị Thùy Dương, và Thị Thanh Hoa Lê. 2023. “THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):22-29. https://doi.org/10.56283/1859-0381/537.