Phan, Quốc Anh, Thị Hương Lan Nguyễn, và Đức Minh Phạm. 2023. “THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):11-21. https://doi.org/10.56283/1859-0381/502.