Lê, Thị Cúc, Hồng Dũng Lê, và Văn Sỹ Nguyễn. 2023. “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):39-47. https://doi.org/10.56283/1859-0381/496.