Phạm, Trần Thiên Nhân, Thị Nhung Bùi, Phương Tú Huỳnh, Thị Oanh Phạm, và Huy Hoàng Lê. 2022. “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):104-11. https://doi.org/10.56283/1859-0381/386.