Lê, Thị Hương Giang, Danh Tuyên Lê, Hữu Chính Nguyễn, Đỗ Vân Anh Nguyễn, Minh Phúc Phạm, và Thị Nhung Bùi. 2024. “ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (1):69-76. https://doi.org/10.56283/1859-0381/385.