Le, Thi Huong Giang, Danh Tuyên Lê, Văn Tước Bùi, Thị Huyền Trang Nguyễn, Minh Phúc Phạm, và Thị Nhung Bùi. 2022. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):79-87. https://doi.org/10.56283/1859-0381/378.