Nguyễn, Trọng Hưng, Hoàng Duy Lê, Thị Nhung Ninh, Thị Dung Phạm, và Ngọc Khái Phạm. 2022. “VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):11-17. https://doi.org/10.56283/1859-0381/376.