Nguyễn, Thị Hương Lan, Thị Kim Anh Nguyễn, Minh Anh Trần, Kim Anh Đặng, Bích Hạnh Phan, Hoài Thương Lê, và Thành Tiến Nguyễn. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):70-78. https://doi.org/10.56283/1859-0381/375.