Phạm, Thị Oanh, và Thị Thu Trang Nguyễn. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):120-26. https://doi.org/10.56283/1859-0381/340.