Lâm, Khắc Kỷ, Ngân Giang Bùi, Thị Thùy Trinh Phạm, Thị Kim Loan Dương, và Quốc Cường Trần. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):63-69. https://doi.org/10.56283/1859-0381/334.