Nguyễn, Phú Thọ, và Hữu Thanh Nguyễn. 2022. “VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):1-10. https://doi.org/10.56283/1859-0381/287.