Lưu, Thị Mỹ Thục, Thị Hằng Nga Nguyễn, và Thị Ngọc Ánh Bùi. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 14 (1):16-21. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260.