Lê, Danh Tuyên, Thị Đức Ngàn Hoàng, Thị Thảo Nghiên Hoàng, và Văn Huy Nguyễn. 2022. “ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 14 (1):1-8. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258.