Lê, Lợi. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):44-49. https://doi.org/10.56283/1859-0381/251.