Nguyễn , Văn Sỹ, và Hồng Dũng Lê. 2022. “VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):9-15. https://doi.org/10.56283/1859-0381/111.