Bùi, Thị Huyền, Thị Ngọc Trần, Thị Thu Hằng Đào, Minh Hải Trần, và Trọng Hưng Nguyễn. (2022) 2022. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):54-60. https://doi.org/10.56283/1859-0381/106.