Tran, Chau Quyen, Nguyet Thu Nghiem, Quang Binh Tran, Thi Ngoan Nguyen, và Danh Tuyen Le. 2022. “MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):44-53. https://doi.org/10.56283/1859-0381/105.