HỒ, T. T.; NGUYỄN, T. H. L.; NGUYỄN, T. T. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 37-45, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/683. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/683. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.