VŨ, T. T.; ĐỖ, T. L.; NGUYỄN, T. Q.; NGUYỄN, T. T. H.; TRẦN, P. T. H.; NGUYỄN, T. T. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 46-52, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/681. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/681. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.