HÀ, T. T.; LÊ, T. Q.; NGUYỄN, Q. D. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 50-57, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/679. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/679. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.