TRẦN, T. N.; PHẠM, N. K.; LÊ, M. H. HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 20-26, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/630. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/630. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.