LÊ, M. H.; PHẠM, N. K.; NGUYỄN, T. T. N.; TRẦN, T. N. HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 102-110, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/622. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/622. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.