HUỲNH , V. D.; PHẠM, T. H.; NGUYỄN, H. C. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 72-78, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.