TRẦN, T. A. T.; NGUYỄN, T. K. N.; NGUYỄN, T. K. H.; NGUYỄN, T. L. T.; LÊ, T. H. D. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG CỦA BỆNH NHÂN XẠ TRỊ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 51-59, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/610. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.