NGUYỄN, T. Đan T.; PHẠM, V. P.; TRẦN, N. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 43-50, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.