TRẦN, T. M. H.; ĐỖ, T. N. D.; PHAN, N. T. B.; PHẠM, N. O.; VŨ, Q. H. CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 17-24, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.