HOÀNG, H. V.; KIỀU, M. P. A. .; LÊ, T. T. H. NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 119-127, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/603. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/603. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.