HỒ, T. T.; NGUYỄN, T. H. L.; HOÀNG, T. T. N.; NGUYỄN, T. T. T.; TRẦN, V. N. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 30-38, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/552. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/552. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.