TRƯƠNG, T. T. D.; LÊ, T. T. H. . THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 22-29, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/537. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/537. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.