PHAN, Q. A.; NGUYỄN, T. H. L.; PHẠM, Đức M. THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 11-21, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/502. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/502. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.