NGUYỄN, T. H. L.; NGUYỄN, T. K. A.; TRẦN, M. A.; ĐẶNG, K. A.; PHAN, B. H.; LÊ, H. T.; NGUYỄN, T. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 70-78, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/375. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/375. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.