NGUYỄN, P. T.; NGUYỄN, H. T. VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 1-10, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/287. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/287. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.