NGUYỄN, A. V.; LƯU, T. M. T.; NGUYỄN , T. H. N. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 67-74, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/268. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.