LƯU, T. M. T.; NGUYỄN, T. H. N.; BÙI, T. N. Ánh. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 16-21, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.