HOÀNG, T. Đức N.; HOÀNG, T. T. N. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 9-15, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/259. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.