LÊ, D. T.; HOÀNG, T. Đức N.; HOÀNG, T. T. N.; NGUYỄN, V. H. ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1-8, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.