Trần, Q. C., Lê , N. Q. T., Trần, P. Y. N., Đoàn, T. K. T., Lý, M. D., & Đỗ, N. M. A. (2024). TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), 23-29. https://doi.org/10.56283/1859-0381/690