Như, V. N. H., Hậu, N. T. T., Lan, B. T. H. ., Phương, T. T. H., Thúy, Đoàn T. B., & Hoa, N. H. N. . (2024). ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 61-68. https://doi.org/10.56283/1859-0381/687