Trần, H. Q., Lê, V. H., Nguyễn, M. C., Vũ, Đức M., Lê, V. B., & Phạm, P. L. K. (2024). NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PROTEASE ĐỂ CHIẾT XUẤT PROTEIN THỦY PHÂN TỪ BÃ SỮA GẠO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 14-26. https://doi.org/10.56283/1859-0381/684