Vũ, T. T., Đỗ, T. L., Nguyễn, T. Q., Nguyễn, T. T. H., Trần, P. T. H., & Nguyễn, T. T. (2024). ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), 46-52. https://doi.org/10.56283/1859-0381/681