Hà, T. T., Lê, T. Q., & Nguyễn, Q. D. (2023). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), 50-57. https://doi.org/10.56283/1859-0381/679