Hoàng, T. T., Phạm, T. D., Phạm, N. K., & Phạm, T. K. C. (2024). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 27-35. https://doi.org/10.56283/1859-0381/676