Bùi, T. T. N., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, Ánh N., & Trần, Q. B. (2024). DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), 81-90. https://doi.org/10.56283/1859-0381/661