Trần, T. N., Phạm, N. K., & Lê, M. H. (2023). HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), 20-26. https://doi.org/10.56283/1859-0381/630