Lê, M. H., Nguyễn, T. T. N., Trần, T. N., Lê, T. K. H., & Phạm, N. K. (2023). HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 78-84. https://doi.org/10.56283/1859-0381/623