Lê, M. H., Phạm, N. K., Nguyễn, T. T. N., & Trần, T. N. (2023). HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 102-110. https://doi.org/10.56283/1859-0381/622